КОНТАКТЫ

Адрес: ул.Малиновского, 1
г.Лисичанск, Луганская обл., 93100

тел.: +380645173245 (коммутатор)

e-mail: lisichanskygol@ukr.net

Анонсы новостей:


День Шахтера - праздник близкий каждому жителю нашего города детальнее...
в м.Києві 5 липня 2018 року буде проведена акція протесту детальнее...
19 червня поточного року була проведена акція протесту детальнее...
15 июня стартовал детский оздоровительный сезон 2018. детальнее...
По инициативе администрации шахты им. Г.Г. Капустина проведен субботник на территории турбазы предприятия детальнее...
ФОРУМ «Донбасс. Защита трудовых прав» детальнее...
НИКОЛАЙ ФУРСОВ: «МЫ ВЕРИМ В ПЕРСПЕКТИВЫ «ШАХТЫ ИМ. Д.Ф. МЕЛЬНИКОВА» детальнее...

ГНИ в Луганской области
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины


Проход по ссылкам навигацииГлавная > ДНЗ я/с Колосок

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД Я/С "КОЛОСОК"

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Колосок» (далі – ДНЗ (ясла-сад) «Колосок») створений 20 липня 1988 року.

Найменування- українською мовою:

- повне – дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) «Колосок»,скорочене – ДНЗ (ясла-садок) «Колосок»;

1.2. Місцезнаходження ДНЗ (ясла-сад) «Колосок»: 93113, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенко, 248 – а.

1.3. Засновник (власник) ДНЗ (ясла-садок) «Колосок» є ПАТ «Лисичанськвугілля», ВП «Шахта імені Д.Ф.Мельникова», які здійснюють фінансування комунальних розрахунків дошкільного закладу, організує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

З питань здійснення освітнього процесу ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» підпорядковується відділу освіти Лисичанської міської ради.

1.4. ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення),затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 12.03.2003 № 305, іншими нормативне - правовими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОНмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, положенням про ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова», статуту ПАТ «Лисичанськвугілля».

1.5. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6. Діяльність ДНЗ я/с направлена на реалізацію державної політики в галузі освіти:

• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

• виховування у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

• формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;

• надання кваліфікованої допомоги в корекції мовленнєвих недоліків дитини;

• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. ДНЗ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та Положенням про дошкільний навчальний заклад;

• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.

1.8. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти і юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

2.1. Комплектування закладу дошкільної освіти:

2.1.1. ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» розрахований на 260 місць.

2. 1. 2. Порядок комплектування ДНЗ визначається директором (ясла-сад) «Колосок» за погодженням з профспілкою (ясла-сад) «Колосок».

2.1. 3. Для зарахування дитини в заклад дошкільної освіти необхідно:

* заяву батьків або осіб, які їх замінюють,

* медичну довідку про стан здоров'я дитини,

* довідку про епідеміологічне оточення,

* своєчасну передоплату за дошкільний заклад.

2.1.4. ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» розраховано на 11 груп денного загального типу ( з яких 2 групи раннього віку) та функціонування логопункту.

2.1.5. ДНЗ (ясла-садок) розраховано на групи з денним перебуванням, 9 груп – 10,5 годинним режимом перебуванням дітей, 2 групи – 12 годинним перебуванням дітей.

2.1.6. Наповнюваність груп дітьми до 15 дітей в групах раннього віку, до 20 дітей в дошкільних групах.

2.1.7. За дитиною зберігається місце в ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів) із урахуванням місцевих умов. Власник може вносити необхідні зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця в ДНЗ я/с.

2.1.8. Відрахування дітей з ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» може здійснюватись:

• на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини,

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють,

• коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця,

• у разі невнесення плати за утримання дитини після встановленого терміну.

2.1.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини: за два тижня.

2.1.10. Соціально-педагогічний патронат сім’ї здійснюється медичною сестрою, вихователями.

2.2. Режим роботи закладу дошкільної освіти:

2.2.1. ДНЗ (ясла-садок) «Колосок» працює: ясла з 6.00 години ранку до 18.00 години (групи з 12 годинним перебуванням), дошкільні групи з 6.30 години до 17.00 години (групи з 10,5 годинним перебуванням), чергова група з 6.00 години до 18.00 години.

2.2.2. ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» працює на п'ятиденному робочому тижні. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

3. Організація освітнього процесу

3.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими МОНмолодьспортом.

3.2. Освітній процес здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компоненту дошкільної освіти України та затвердженими в установленому порядку.

3.3. Діяльність ДНЗ регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою.

3.4. Навчальний рік у ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - з 1 червня до 31 серпня.

3.5. У ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» (групах) визначені російська та українська мови навчання і виховання дітей.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» забезпечує триразове збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОНмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

4.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора ЗДО, бракеражну комісію, Раду з харчування.

5. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Медичне обслуговування дітей ДНЗ здійснюється медичною сестрою закладу та лікарем від Лисичанської дитячої поліклініки, передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів перед профілактичним щепленням, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

5.2. До основних обов’язків медичних працівників ДНЗ належать:

- Моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- Організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- Здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

- Медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- Проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

5.3. ДНЗ надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально - профілактичних заходів.

6. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДНЗ

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ є діти дошкільного віку, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. На посаду педагогічного працівника ДНЗ призначається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про Освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років.

6.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

• безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

6.4. Педагогічні працівники ДНЗ мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних закладах, аспірантурі та інших навчальних закладах з виплатою їм стипендії за наявності відповідних фондів;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності.

6.5. Педагогічні працівники ДНЗ зобов'язані:

- виконувати дане Положення, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь - яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

6.6. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ДНЗ регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку.

6.7. Працівники ДНЗ несуть відповідальність за збереження життя, психічне і фізичне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

6.8. Працівники ДНЗ проходять періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

6.9. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально - технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- заслуховувати звіти директора ДНЗ та вихователів про роботу у групах.

6.7. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за утримання дитини в ДНЗ до 10 числа кожного місяця;

- своєчасно сповіщати ДНЗ про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини;

- виховувати у дітей любов до України, дбайливе ставлення до довкілля, працелюбність;

- поважати гідність дитини;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей.

7. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

7.1. Керівництво ДНЗ здійснюється його засновником ПАТ «Лисичанськвугілля» ВП «Шахта імені Д.Ф. Мельникова».

Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ здійснює його завідувач, який призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного законодавства та рада закладу дошкільної освіти.

7.2. Колегіальним постійно діючим органом ДНЗ освіти є педагогічна рада закладу. Порядок її створення, склад та повноваження визначені Законом України «Про дошкільну освіту».

7.3. Виконавчий орган: Завідувач дошкільним навчальним закладом:

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- організовує додаткові послуги спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

- забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

7.4. Органом громадського самоврядування ДНЗ є загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

7.5. Загальні збори:

- обирають раду ДНЗ, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;

- заслуховують звіт Завідувача з питань діяльності ДНЗ, голови ради ДНЗ, дають оцінку їх діяльності шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання освітньої роботи, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

7.6. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ДНЗ, діяльність якої регулюється Положенням.

Рада дошкільного навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми з педагогічної освіти батьків.

До складу ради ДНЗ обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Засідання ради ДНЗ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Основними напрямками Ради дошкільного навчального закладу є:

• Сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

• Організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників ДНЗ;

• Стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

• Всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДНЗ;

• Сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

8 . ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ проводиться відповідно до законодавства та його Положення.

8.2. Майно закладу складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у зведеному балансі ВП «Шахта ім. Д.Ф.Мельникова».

Майно ДНЗ є власністю ВП «Шахта ім. Д.Ф.Мельникова», закріплено за закладом. Заклад розпоряджається цим майном у відповідності з чинним законодавством та дійсним Положенням.

Джерелами фінансування ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» є кошти:

- засновника (власника);

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Матеріально-технічна база ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ДНЗ або централізованої бухгалтерії, яка обслуговує цей заклад.

8.4. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1 ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» підпорядкований і підзвітний засновникові чи уповноваженому ним органу.

9.2 Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОНмолодьспортом України.

9.3 Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом у закладі дошкільної освіти, встановлюється їх засновником (власником).

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

Зміни та доповнення до Положення погоджується на засіданнях загальних зборах трудового колективу та батьків більшою кількістю голосів. Положення вступає в дію з часу підписання. Термін дії данного Положення не обмежений.

11. ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «КОЛОСОК»

11.1. Реорганізація та ліквідація діючого ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» допускається за рішенням ЗАСНОВНИКА та за згодою територіальною громади (загальних зборів) міста або на підставі місцевого референдуму або за рішенням суду в порядку та термін, встановлений діючим законодавством.

11.2. Ліквідацію здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється ЗАСНОВНИКОМ. В склад ліквідаційної комісії входять представники Засновника та ДНЗ.

11.3. З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління ДНЗ.

11.4. При реорганізації або ліквідації ДНЗ робітникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

11.5. ДНЗ (ясла-сад) «Колосок» вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту виключення його з Єдиного Державного реєстру.

  

  

Умови прийому до ДНЗ (ясла-садок) «Колосок»

В дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Колосок» приймаються діти віком від 1,5 до 6 років на підставі наступних документів:

- Заява від батьків (законних представників).

- Копія свідоцтва про народження дитини.

- Медична довідка про стан здоров`я, щеплення та епідеміологічне оточення дитини.

Батькам необхідно пред`явити паспорт, оригінал свідоцтва про народження дитини.

Обов'язки батьків:

• Відвідувати загальні та групові зборів

• Взаємодіяти з ДНЗ по всіх напрямах виховання і навчання дитини.

Права батьків:

• Приймати участь у роботі педагогічної ради, батьківських комітетів і т.п.

• Надавати допомогу щодо реалізації завдань з виховання підростаючого покоління.

Першочерговий прийом дітей до дошкільних навчальних закладів

Освіта в Україні визнана пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. Саме тому одним із основних принципів освіти у нашій державі є доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою (ст. 6 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ).

Водночас нормами законодавства встановлено низку пільг для різних категорій населення щодо реалізації права на отримання дошкільної освіти. Так, у першочерговому порядку надаються місця у дошкільних навчальних закладах для дітей:

• військовослужбовців Збройних Сил України (ч. 5 ст. 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII);

• військовослужбовців Служби безпеки України (ст. 27 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-XII);

• прокурорів і слідчих прокуратури (ст. 49 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII);

• працівників міліції (ст. 22 Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII).

Коментар

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі — Закон № 796) пільги на позачергове обов’язкове забезпечення місцями у дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості надано:

• дітям осіб, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 17 ч. 1 ст. 20);

• дітям, зазначеним у статті 27 Закону № 796, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою (п. 2 ч. 3 ст. 30).

Кадровий склад закладу:

Усього - 41

Педагогічний персонал - 15

Завідувачі - 1

Вихователі - 9

Вихователі-методисти - 1

Музичні керівники – 2

Вчитель – логопед - 1

Викладач англійської мови - 1

Технічний персонал - 26

Кадровий паспорт:

4 педагоги - І категорії

2 педагоги - ІІ категорії

7 педагогів – відповідають займаній посаді

2 педагоги – молоді спеціалісти

  

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в дошкільному закладі

Керуючись ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів» від 26.08.2002 р. № 1243, наказом МОНУ від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах», з метою приведення у відповідність натуральних та грошових норм харчування дітей в дошкільних навчальних закладах встановлена на 2018 календарний рік в дошкільному закладі вартість харчування для дітей віком від 1,5 до 6 (7) років в розмірі – 12 грн. 00 коп. в день на одну дитину та сплачується у розмірі 100% за рахунок батьків.

  

АНАЛІЗ РОБОТИ ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) «КОЛОСОК» ЗА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.1. Результати методичної роботи з кадрами

Впродовж 2016-2017 навчального року робота методичної служби ДНЗ була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів та зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:

- Створення умов для пізнавального розвитку дошкільників, а саме, розвитку логіко-математичних здібностей дітей, їх життєвої позиції в соціумі через призму БКДО;

- Підвищення професійної майстерності педагогів з економічного виховання дошкільників через збагачення дитячої діяльності елементами економічних знань;

- Продовження роботи над розвитком трудового виховання на основі оволодіння дітьми соціальним досвідом, формуванням самостійності, творчості, активності, ініціативності.

Головною метою методичної роботи було забезпечення доступу до перспективних освітніх технологій, сприяння максимальній самореалізації, розвитку творчого потенціалу педагогів закладу. Для вирішення актуальних питань були проведені наступні заходи: педагогічна рада «Умови організації трудової діяльності у ДНЗ на сучасному етапі» (вересень 2016 р.), педагогічна рада «Формування логіко-математичної компетенції дошкільників в ДНЗ» (лютий 2017), засідання семінару-практикуму «Види дитячої праці та їх вплив на розвиток особистості в дошкільному віці» (листопад 2016 р.), інтерактивний семінар «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників» (вересень 2016), педагогічний тренінг «Формування навичок економічного мислення та економічних уявлень у дітей дошкільного віку» (квітень 2017), майстер-клас «Використання мультимедійних технологій у логіко-математичному розвитку дошкільників» (березень 2017), серії індивідуальних та групових консультацій (протягом року).

Педагоги дошкільного закладу брали активну участь в заходах, які було організовано у дошкільному закладі.

Протягом року в ДНЗ здійснювалась певна робота методичної служби з самоосвіти педагогів. Чітко окреслено 2 основні напрямки роботи педагогів з самоосвіти:

- самоосвіта педагогів з різних аспектів життєдіяльності дітей;

- поглиблена індивідуальна робота над науково-методичною темою.

Окрім самоосвіти в ДНЗ використовувались й інші форми підвищення науково-теоретичного рівня педагогів: відвідування методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер класів на базі ДНЗ міста, вивчення прогресивного педагогічного досвіду з актуальних проблем дошкільної освіти засобами Інтернет-ресурсів.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів організованої навчально-виховної роботи з дошкільниками за темами:

­ «Економіка і казка» (жовтень 2016 р., вихователь – Новікова Н.П.);

«Інтегроване заняття «Фестиваль професій» (листопад 2016 р., вихователь – Філатова О.С.);

­ «Дерево чудес» ( заняття з використанням розвивальних ігор з логіко-математичного розвитку у молодших групах, грудень 2016 р., вихователь – Довгенко С.М.);

­ «Землю красить сонце, а людину праця» (січень 2017 р. вихователь – Шевчук В.В.);

­ Комплексне заняття з логіко-математичної компетентності з елементами економічного виховання «Як Мишко крамницю відкривав» (березень 2017 р.)

листопаді 2016 року проведено конкурс серед педагогів «Посібник з економічного виховання», де вихователі мали змогу показати свої творчі здібності і знання теорії економічного виховання. У березні була проведена виставка «Мій педагогічний досвід», на якій педагоги презентували свої творчі доробки для роботи з дітьми та батьками.

ВИСНОВКИ: Аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони сприяли підвищенню професійної компетенції педагогів, покращенню якості володіння педагогами різноманітними методами роботи.

1.2. Результативність освітнього процесу

Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичного та комплексного вивчення та діагностування дошкільників 2 рази на рік. Для вирішення пріоритетного завдання у жовтні 2016 року проведене тематичне вивчення «Організація трудової діяльності в днз, формування практичних трудових навичок і умінь». В ході перевірки було визначено задовільний рівень розвитку трудової діяльності в кожній молодшій групі. Низького рівня відзначено не було.

За наслідками вивчення педагогам було надано слідуючи рекомендації:

1. Необхідно визначити наповнюваність предметно-розвивального середовища в групах у відповідності з вимогами програми.

2. Вихователям всіх вікових груп поповнити матеріал по знайомству з працею дорослих.

3. Для підвищення рівня самостійності дітей і підвищення ефективності змісту трудового виховання на педагогічній раді визначити труднощі, що виникають у педагогів у процесі організації та керівництва трудової діяльності дошкільнят і намітити шляхи, визначити прийоми їх вирішення.

4. Для підтримки інтересу до трудової діяльності у дітей необхідно ширше використовувати такі форми організації, як проблемні ситуації, ігрові і навчальні ситуації з використанням схем, моделей в ході трудового процесу.

Під час тематичного вивчення у травні 2017 «Рівень сформованості компетентності дітей старших груп за освітніми лініями БКДО» було виявлено:

1. Діти старших груп зорієнтовані на позитивне сприйняття моделі здорового способу життя, запропонованого дорослими, прагнуть до її підтримання, орієнтуючись на високий стандарт і реалізацію власного потенціалу; знають про здоров’я та його чинники; застосовують отримані знання у повсякденній діяльності, проявляючи відповідний характер поведінки і зрілість особистісних сфер.

2. 90% дошкільнят зорієнтовані на спілкуванні і взаємодії з дітьми та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі, та мають високий рівень компетентності, а 10% дітей мають середній рівень компетентності та лише ситуативно готові взаємодіяти з дорослими людьми різного віку, не мають уявлення про родовідне дерево родини.

3. Майже 55% дітей мають високий рівень компетентності, зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, впізнають та називають різні види іграшок та ігор, а також сприймають іграшки як образ предмета реального світу; 35% дітей мають достатній рівень компетентності, але вони неправильно називають види ігор та не мають уявлення про те, як називаються діти, які приймають участь в іграх. 10% дітей мають середній рівень компетентності з даної освітньої лінії «Гра дитини».

4. В результаті моніторингу було з’ясовано, що рівень розвитку дошкільників за освітньою лінією «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» залишається на достатньому рівні (69%). Серед досліджуваних дітей високі показники мають 40% дітей. У 40% дітей зазначено достатній рівень засвоєння, а у 15% середній рівень. При цьому, 5% дошкільнят демонструють повну не сформованість розвитку за цією освітньою лінією (дитина з затримкою психо-мовленнєвого розвитку).

5. Під час моніторингу освітньої лінії «Мовлення дитини» виявлено, що 25% дошкільників мають високий рівень розвитку за даною лінією, 40% достатній рівень та 30% дітей середній і 5% низький рівень. Це діти, які здійснюють складовий аналіз слів з помилками, не вміють ставить наголос у словах, не вміють визначати час у реченнях та словах.

На підставі аналізу результатів моніторингу виявлено, що загалом у дітей групи достатній рівень за цією освітньою лінією (59%).

6. Згідно з результатами моніторингу освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі» , більша половина старших дошкільників на високому рівні (80%) обізнані з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, мають загальні уявлення про життєдіяльності людини в природному довкіллі, а 10% дітей мають достатній рівень обізнаності за цією освітньою лінією. 10% дітей лише частково мають загальні уявлення про життя людей на планеті Земля, про Всесвіт та життєдіяльність людини в природі.

Підсумовуючи результати педагогічного моніторингу дітей, зазначаємо, що засвоєння вихованцями знань відповідно до вимог освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» відбувається майже на високому рівні (80%).

7. Проведення моніторингу освітньої лінії «Дитина у світі культури» дало змогу зробити певні висновки щодо рівня сформованості компонентів особистісної культури дітей старшого дошкільного віку. За результатами тестування, 15% дітей виявили високий рівень, 60% достатній рівень обізнаності, 20% мають середній рівень розвитку, а 5% низький рівень розвитку.

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групах старшого дошкільного віку показав, що вихователям необхідно посилити спрямовану роботу з соціально-культурного розвитку та художньо-мовленнєвої діяльності дітей, сенсорно - пізнавальній діяльності.

Інші види контролю використовувалися з метою надання вчасної методичної допомоги педагогам та перевірки виконання рекомендацій завідувача, вихователя-методиста, рішення педагогічних рад, визначення напрямків подальшої роботи. Матеріали за підсумками контролю узагальнювались і доводились до працівників всіх категорій шляхом заслуховування на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарад, нарад при завідувачеві.

В дошкільному навчальному закладі освітньо - виховний процес протягом року визначався Базовим компонентом дошкільної освіти і здійснювався відповідно до вимог комплексної програми «Українське дошкілля».

Освітній процес в ДНЗ проводився двома мовами (в 1 групі - українською і в 9 групах - російською).

Планування освітнього процесу здійснюється за 4 блоками.

В роботі з дітьми використовувались як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, конкурсів, з використанням ІКТ, спілкування та самопізнання.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу була проведена підписка на періодичні видання: «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом», «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога».

Два рази на рік вихователями проводилась діагностика рівня знань дітей. Діагностування рівня знань дітей у 2016-2017 навчальному році проводилося за освітніми лініями відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагогів у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в таблицях, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної із них.

У дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки:

 «Лабораторія народної медицини» (вихователь Шевчук В.В.)

 «Познавайка» (вихователь Філатова О.С.)

 Вокальний гурток «Дзвіночок» (музичний керівник Головня А.С.)

 «Чарівні діти» (вихователь Довгенко С.М.)

 «Чарівний пензлик» (вихователь Доценко О.М.)

 «Фізкультурники» (вихователь Новікова Н. П.)

 «Смачна хата» (вихователь Озерова Д.Ю.)

 «Англійська мова для малят» (вчитель англ. мови Чередниченко А.С.)

Всі освітні послуги безоплатні. Гурткова робота допомагала розкривати творчий потенціал кожної дитини, стимулювати творчий розвиток дошкільників.

Упродовж року активно використовувались ІКТ в навчально-виховному процесі (мультимедійні презентації, слайд-шоу, розвиваючі ігри, ігри на комп’ютері).

Упродовж року було активізовано роботу щодо підвищення компетентності педагогів з економічного виховання. Був проведений педагогічний тренінг «Формування навичок економічного мислення та економічних уявлень у дошкільників» (квітень 2017 р.), консультація «Економічна освіта дошкільників» (лютий 2017р.) та колективний перегляд заняття з елементами економічного виховання в групі «Бджілки» (березень 2017 р.).

Вихователі Шевченко О.М., Філатова О.С., Новікова Н.П., Довгенко С.М. та Острецова О.С. використовують під час проведення фронтальних, групових, та індивідуальних занять різноманітні комп’ютерні програми: «Уроки тітоньки Сови», «30 кроків до школи» «Мишко та економіка» та інше. Також ними активно використовувалися мультимедійний супровід під час проведення групових батьківських зборів, свят та розваг, інших форм дитячої діяльності.

ВИСНОВКИ:

1. Освітня робота ведеться на належному рівні. Однак, вихователям всіх груп необхідно спрямувати освітню роботу на формування соціально – економічного виховання дошкільників з метою забезпечення фінансової грамотності дітей.

2. Вихователям ДНЗ також необхідно забезпечити цілеспрямоване формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми під час ігрової діяльності (рольових ігор).

3. Педагогам ДНЗ створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції перед вступом до школи.

1.3. Результати фізкультурно-оздоровчої роботи

З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей у ДНЗ впродовж року було забезпечено:

­ дотримання оптимального рухового режиму в роботі з дітьми протягом дня через проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять в залі та на свіжому повітрі, рухливих ігор та прав спортивного характеру, фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз, гімнастики пробудження після денного сну, піших переходів, самостійної рухової діяльності дітей, проведення фізкультурно-спортивних свят та розваг, Днів здоров’я;

­ позитивний психологічний мікроклімат в групах;

­ дотримання температурного режиму в групах;

­ регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей;

­ максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

­ проведення нетрадиційних форм оздоровлення: дихальної гімнастики, гімнастики для очей, крапкового масажу, психогімнастики.

Велике значення для зміцнення здоров’я дітей, підвищення їх рухової активності мали заняття з фізичної культури, що проводились щоденно. Моторна щільність занять з фізичної культури коливалася в межах норми.

Впродовж навчального року ефективно працював гурток з фізичної культури «Фізкультурники». Керівник гуртка – Новікова Наталія Петрівна. Упродовж навчального року проводились фізкультурні свята та розваги. Протягом навчального року функціонувала галокамера «Сольова казка». Галокамера або спелеокамера (Назв багато, суть - одна) - це добра соляна кімната, яка допомагає дитині впоратися з багатьма недугами з мінімальним застосуванням або взагалі без використання ліків. Соляна кімната - це сучасний аналог природної соляної печери, відомої своїми цілющими властивостями ще з давніх часів. У соляній галокамері завдяки спеціалізованому обладнанню постійно підтримується певна температура, тиск і вологість повітря, концентрація різних іонів солі, що надають благотворний вплив на організм. В результаті відвідування дітьми галокамери затихають запальні процеси і знижуються алергічні реакції, відбувається більш якісне очищення бронхів від слизу.

1.4. Результати взаємодії ДНЗ із сім’єю та громадськістю

Колектив дошкільного навчального закладу працює в тісному контакті з батьками, вихователі спрямували свою роботу на підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування їх готовності надавати посильну допомогу в діяльності педагогів.

З метою проведення освітньо - просвітницької роботи серед батьків та створення умов для спільної роботи дошкільного закладу та родини у вихованні дітей були проведені:

- загальні батьківські збори.

- групові батьківські збори,

- консультації, виставки, день відкритих дверей тощо.

Протягом року розглядались питання щодо навчання, виховання та розвитку дітей, питання щодо створення належних умов для перебування дітей у дошкільному закладі, організації літнього відпочинку. Так, спільними зусиллями педагоги і дорослі члени сімей дошкільників разом створювали сприятливе соціальне середовище для повноцінного виховання дітей, як у дошкільному закладі та і сім’ї.

Батьки брали активну участь у підготовці до свят, покращенні матеріально - технічної бази ДНЗ, підтримували педагогів та допомагали у всіх їхніх починаннях. Особливою популярністю користувались у батьків різні сумісні з дітьми виставки, акція «Зелена хвиля».

Батьки в свою чергу, намагалися допомогти організувати життя дітей ще краще, в усіх групах протягом року активно працювали батьківські трійки.

Педагогами ДНЗ постійно проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого віку дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах. З цією метою розповсюджувались серед батьків пам’ятки «Значення дошкільного періоду в загальному розвитку дитини», візитні картки «Знайомтесь ближче: ДНЗ я/с «Колосок» та проводились презентації дошкільного навчального закладу для мешканців мікрорайону у формі відкритих дверей у квітні 2016 року. Крім цього діти мікрорайону, які не охоплені дошкільною освітою, та їх батьки запрошувались на масові заходи, що проводились на базі ДНЗ: Дні відкритих дверей, святкові ранки, вистави, спортивні розваги та змагання.

В закладі функціонує консультативний пункт для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ «Дошколярик». Протягом навчального року на консультативний пункт батьки не зверталися. Педагогічний колектив продовжував проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах.

Наш ясла-садок співпрацює з НВК «Гарант». Між закладами освіти складені угоди про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку.

Вихованці груп старшого дошкільного віку під час екскурсій відвідували НВК «Гарант».

Висновки:

1. В цілому робота з батьками протягом навчального року організована та проведена на достатньому рівні.

2. Недостатньо приділялось уваги у роботі з батьками щодо амбіційно завищених вимог окремих батьків щодо підготовки їх дітей до школи.

Виходячи з недоліків, пріоритетними завданнями роботи методичної служби щодо забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою на 2017-2018 н.р. є:

- проводити серед батьків роз’яснювальну роботу щодо питань підготовки дошкільників до школи.

1.5. Результати медико - профілактичної роботи

Вся медико – профілактична робота у закладі була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.

У ДНЗ упродовж року проводились всі необхідні профілактичні заходи:

- певна система загартування: повітряні ванни, часнико- та- цибулетерапія, полоскання горла розчином морської солі, відваром трав, ходіння по ребристій дошці, каштанах та ґудзиках;

- контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я;

- здійснювався постійний контроль за виконання фізкультурно - оздоровчих заходів;

- здійснювався постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності;

- розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу, на консультаціях та батьківських зборах.

Влітку були проведенні оздоровчі заходи, які полягали у забезпечені посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

Аналізуючи стан захворюваності дітей за рік, визначено її середні показники:

Стан захворюваності дітей:

1. Кількість пропущених днів по хворобі 2015р. – 3660 2016р. – 4786

2. Кількість днів, пропущених однією дитиною по хворобі 2015р. – 17,5 2016р. – 22,7

3. Кількість випадків захворювання 2015р. – 557 2016р. – 626

4. Кількість випадків захворювання на 1 дитину 2015р. – 2,6 2016р. – 2,9

Порівняльна характеристика показників захворюваності за 2015 і 2016 роки свідчить про те, що загальна захворюваність за 2016 року збільшилась з 557 до 626 випадків захворювання.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

1.6. Результати адміністративно-господарської діяльності

Дошкільний заклад повністю забезпечений необхідним технологічним та господарчим обладнанням. Все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані.

Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

Залучені кошти, отримані від благодійних внесків батьків, дозволили провести заходи щодо проведення ремонтних робіт та поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ. За період 2016 – 2017 навчального року в ДНЗ проведені наступні роботи:

 •технічне обслуговування вогнегасників;
•	покос трави;
•	косметичний ремонт будівлі ДНЗ та групових приміщень;
•	ремонт басейну на ділянці ДНЗ; 
•	пофарбоване все ігрове та спортивне обладнання на території ДНЗ;
•	завезено пісок для ігор дітей – 10 м. куб.
Придбано:
•	будівельні матеріали для косметичного ремонту групових кімнат;
•	миючі та чистячі засоби;
•	фарбу;
•	господарчий інвентар;
•	медикаменти.
 

Організація контролю в дошкільному закладі була системною, послідовною згідно завдань річного плану. Усі суттєві питання були охоплені різними видами контролю: комплексною та тематичними перевірками, оперативним, епізодичним, порівняльним контролем, вибірковими перевірками, які були спрямовані на вивчення різних питань, на оцінку виконання завдань програми «Українське дошкілля», БКДО в Україні, на вивчення професійного рівня педагогів.

Здійснювався контроль за виконанням прийнятих рішень та рекомендацій: звітування педагогів, підготовка зведених даних та інформацій, які протягом року розглядалися на нарадах при завідувачу. Але виконання деяких рішень осталося без контролю.

Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що актуальність, системність, цілісність – це принципи, згідно яких здійснювалася робота закладу. Пріоритетні завдання було відображено в усіх розділах річного плану. Керуючись чинними державними документами та планом роботи колектив з більшістю завдань впорався, але деякі потребують удосконалення.

Висновки: перспективними напрямами роботи на наступний навчальний рік у сфері матеріально – технічного і навчально – матеріального забезпечення освітньої діяльності залишається подальше оснащення:

 -	педагогічного процесу;
-	усіх видів діяльності дітей, їхнього побуту;
-	фізкультурно – оздоровчої та медичної бази (з метою урізноманітнення здоров’язберігаючих технологій);
-	ремонт м’якої кровлі ДНЗ.
 

  

        

     

На підставі протокольного рішення засідання Ради ДНЗ (ясла-садок) «Колосок» ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» від 26.03.2018 р. №10, службової записки директора ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» від 02.04.2018 року №738, для організації та забезпечення нормами харчування дітей відповідно до вимог ст.. 35 ЗУ «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. №2628 –ІІІ, Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої наказом МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 р. № 298/227 з 01.04.2018 року встановити розмір оплати батьківських внесків за одне відвідування дитиною ДНЗ в розмірі 16,00 грн., у т.ч. 14,00 грн. за харчування, а 2,00 грн. господарські витрати.

На підставі наказу ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» від 10.04.2018 р. за №447 «Про встановлення суми батьківських внесків у ДНЗ (ясла-садок) «Колосок» ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» встановити з 11.04.2018 року розмір оплати батьківських внесків за одне відвідування дитиною ДНЗ в розмірі 16,00 грн., у т.ч. 14,00 грн. за харчування, а 2,00 грн. господарські витрати.

     

     

        

  количество посещений: 451410
( из них сегодня: 291 )
IVCDESIGN IVC_Design 2011 Хостинг Uh.Ua