КОНТАКТИ
Адреса: вул.Малиновського, 1
м.Лисичанськ, Луганська обл., 93100

тел.: +380660073648

e-mail: lisichanskygol@ukr.net
okidlu@i.ua


Анонси новин:

 22.02.2022
Як повідомляє Міністерство енергетики України, у лютому 2022 року в Україні зменшилось споживання вугілля детальніше...
 18.02.2022
Стан виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за січень 2022 року детальніше...
 18.02.2022
Нарада в Міненерго по врегулюванню розбіжностей щодо внесення змін до Гірничого закону України детальніше...
 18.02.2022
Онлайн зустріч в Міненрго: шахтарські питання мають бути невідкладно вирішені детальніше...
 08.02.2022
Про створення Оперативного штабу спротиву щодо перешкоджання законній діяльності профспілок детальніше...
 08.02.2022
Засідання Урядового комітету детальніше...
 27.01.2022
Міненерго інформує про основні засади проекту Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України детальніше...

ДПІ в Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України


Проход по ссылкам навигации


АТ «Лисичанськвугілля», (код ЄДРПОУ 323059108, місцезнаходження: вул. Малиновського,1 м. Лисичанськ, Луганської обл.) проводить пошук партнерів (компаній) для підвищення можливості добичі вугілля. Для досягнення цієї мети товариству необхідне обладнання, яке відповідає таким параметрам :


Комбайн очисний «КІРОВЕЦЬ-2К»

Призначений для механізації виїмки вугілля в очисних вибоях, що просуваються по простяганню пластів потужністю 0,55-1,2 м з кутом падіння до 20 °, при опірності вугілля різанню до 200 Н / мм і покрівлях середньої стійкості і нестійких, що допускають оголення не більше 4 -5 м2.

Комбайн випускається з жорсткими барами наступних типорозмірів: з висотою 475 мм для пластів потужністю 0,554-0,65; 560 мм - 0,75-0,85 м; 670мм - 0,75-0,85м; 770мм - 0,85-0,9м; 830мм-0,9-1,1 м; 1000 мм - 1,1-1,2 м. Захват комбайна – 1,65м та 1,85м.

Типорозміри (виконання) комбайна «Кіровець-2К» для пластів потужністю 0,8-1,2 випускаються з ріжучої частиною комбайна «Донбас-1 Г».

При кутах падіння пласта 18 ° і вище комбайн застосовується із запобіжною лебідкою ЗЛП.

Комбайн «Кіровець-2К» працює по односторонній схемі з грунту пласта в комплексі з індивідуальним кріпленням і скребковими конвеєрами 1СК38М, СПМ46, 1С50.

Для роботи комбайна необхідна підготовка на кінцевих ділянках лави ніш довжиною коло 8 м кожна.

Виконавчий орган комбайна - барів типу. Завод-виробник випускає комбайн «Кіровець-2К» або з жорстким кільцевим баром, або з шарнірно складаються.

Вантажним пристроєм комбайна може бути спеціальний кільцевий вантажник (для вузьких вугілля, які не схильні до саморуйнування) або навантажувальний щиток зі скребковий ланцюгом, змонтований в одному барі з ріжучої ланцюгом (для вугілля, схильних до саморуйнування).

При мінімальній висоті виконавчого органу (0,475 м) комбайн збирають переважно з вантажним щитом, двуручевим кільцевим баром з ріжучої скребково-навантажувальної ланцюгом. При цьому ріжучий ланцюг оснащується зубком 3 H38, а скребкові - І79Б іЗН38.

У разі складання з кільцевих вантажником виконавчим органом комбайна є одноручевим кільцевої або шарнірно-склдаючийся бар з ріжучої ланцюгом. У струмку кільцевого вантажника розміщується спеціальна ланцюг, що руйнує междубаровую і обвалюється в межах вантажника надбаровую пачку вугілля і забезпечує вантаження вугілля на забійний конвеєр. Шарнірно складається бар при роботі комбайна з вантажником збирають з одноручевими щоками.

При складанні з вантажним щитком комбайн оснащується кільцевих дворучевим баром, призначеним для подрубки у покрівлі і грунту цілини вугілля, розпушення і навантаження його на забійний конвеєр, або шарнірно складаються баром з дворучевими щоками.

Комбайн переміщається уздовж лави за допомогою гідравлічного механізму подачі «Урал-33». Тяговим органом є канат, один кінець якого закріплюється за наполегливу стійку, встановлену в лаві і переноситься уздовж лави в міру руху комбайна, а інший намотується на барабан механізму подачі.

При складанні з вантажним щитком на комбайні встановлюється один електродвигун ЕДК-75; при складанні з кільцевих вантажником комбайн оснащується додатковим електродвигуном ЕК В-3-55, що встановлюються на кільцевому вантажника.

Система зрошення, що включає насосну установку УНД04-125 (допускається установка 2УЦНС13) забійний водовід і зрошувальний пристрій на комбайні, передбачає можливість придушення пилу водою.

Конвеєр скребковий СК 38

Призначений для доставки вугілля і пального сланцю при нарізних роботах в пологих пластах потужністю 0,45-0,8 м, а також в очисних вибоях, обладнаних шірокозазватнимі комбайнами 2КЦТТ, «Кіровець-2К» і ін.

Конвеєр СК 38 розбірний, переносний. Скребковий ланцюг - з консольними шкребками. Обидві гілки ланцюга розташовані в горизонтальній площині. Конвеєр має дві збірки з одним або двома електродвигунами. В останньому випадку електродвигуни розташовуються в головній і хвостовій частинах конвеєра.

Технічна характеристика конвеєра СК 38

Довжина в поставці, м100-150
Продуктивність, т / год100
Швидкість руху скребкового ланцюга, м / с0,64
Тяговий орган:
Тип Ланцюг кругло зірковий18х64-7
(ГОСТ 25996 - 83Е)
Число ланцюгів1
Крок скребків, мм1 022
ГидромуфтаГПЕ 345а
Електродвигун:
ТипВРП 180 - 4 -У5
Потужність, кВт 22
Число 1; 2
Габарити става, мм
Ширина (однієї гілки)430
висота:
З боку навантаження104
З бортом173
Маса конвеєра. Кг10 400; 15 800

Умови використання обладнання повинні передбачати отримання його в оренду, лізінг або в інший перебчений законодавством спосіб. Основними крітеріями для відбору партнера будуть максимально вигидні для товариства умови розрахунків за використання обладнання включаючи готовність партнера забезпечити технічне обслуговання та підтримання у робочому стані обладнення за свій рахунок.

Партнерам, які бажають провести переговори з товариством щодо пропонованої співпраці необхідно в тижневий термін (до 24.09.2021р.) надіслати на адресу товариства ( електронна адреса lisichanskygol@ukr.net) відповідні пропозиції, які включають характеристики обладнання, пропоновані умови використання (проект договору).

ОГОЛОШЕННЯ

Замовник

ПАТ «Лисичанськвугілля»

Код ЄДРПОУ 323059108

Місцезнаходження:

вул.Малиновського,1 м.Лисичанськ, Луганської обл.

Інформація про предмет закупівлі

Аудиторські послуги на проведення аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

Строк проведення аудиторських послуг до 20.04.2019 року.

Очікувана вартість: до 199 000 грн.

Інформація, яку повинен надати учасник кваліфікаційного відбору:

1. Комерційну пропозицію

2. № реестрації в Реестрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності ч.3ст.29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"від 21.12.2017 №2258-VIII (далі Закон)

3. Інформацію щодо питомої ваги винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом 2017року, в загальній сумі доходу від надання аудиторських послуг(згідно вимог ч.3ст.29 Закону) не може перевищувати 15%

4. Тривалість надання обраним суб’ єктом аудиторської діяльності послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариству(згідно вимог ч.3 ст.29 Закону неможе перевищувати10 років)

5. Інформацію про загальну чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань аудиту, що працюють за основним місцем роботи(згідно ст 23 закону не менше 10 осіб)

6. Чисельність аудиторів (згідно ст.23 Закону не менше 5 осіб)

7.Чисельність аудиторів, що підтвердили кваліфікацію відповідно до статті19 Закону (згідно ст.23 закону щонайменше дві особи)

8. Чи надавалися підприємству/ товариству обраним суб’єктом аудиторської діяльності безпосередньо або опосередковано неаудиторські послуги визначені в ч.4 ст.6 Закону( ст.27 Закону)

9. Інформацію про наявність практичного досвіду

ОГОЛОШЕННЯ

Замовник

ПАТ «Лисичанськвугілля»

Код ЄДРПОУ 323059108

Місцезнаходження:

вул.Малиновського,1 м.Лисичанськ, Луганської обл.

Інформація про предмет закупівлі

Аудиторські послуги на проведення аудиту фінансової звітності за 2017 рік.

Строк проведення аудиторських послуг до 20.04.2018 року.

Очікувана вартість: до 199 000 грн.

Критерії, яким повинен відповідати учасник кваліфікаційного відбору:

Відповідність вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб`єктів господарювання державного сектору економіки»

                                                         ГОДОВОЙ ПЛАН ЗАКУПОК

Річний план державних закупівель на 2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 22.01.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 08.02.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 15.02.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 01.03.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 15.03.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 21.03.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 02.04.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 05.04.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 21.05.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 31.05.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 12.06.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 27.06.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 24.07.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 12.08.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 21.08.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 11.09.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 30.09.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 08.11.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2013р. зі змінами від 15.11.2013р.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 24.02.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 14.03.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 25.03.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 02.04.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 17.04.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 23.04.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 07.05.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 23.06.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 29.08.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 11.09.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 24.09.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 29.09.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 10.10.14.doc

Річний план державних закупівель на 2014р.зі змінами від 20.10.14.doc

Проект річного плану державних закупівель на 2015р.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 29.12.14.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 14.01.15.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 22.01.15.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 10.02.15.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 17.02.15.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 02.03.15.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 17.04.15.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 28.04.15.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 17.06.15.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 26.06.15.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 06.07.15.doc

Річний план державних закупівель на 2015р.від 09.09.15.doc

 

  количество посещений: 785954
( из них сегодня: 111 )
IVCDESIGN IVC_Design 2011